"Birdman" و "Boyhood" تقسیم برترین جوایز روح مستقل

  8216 Birdman 8217 و 8216 Boyhood 8217 تقسیم روحیه مستقل روحانیت با Cara BuckleyFeavy 22 2015 9 31MomFomuary 22 2015 9 31 amPhotoFrom Birdman Emma Stone خلاف آلخاندرو G I?Rritu مایکل Keaton و تهیه کننده جان Lesher اعتبار Adrian Sanchez Gonzalez آژانس فرانسه پرسی Getty ImagesSANTA MONICA Calif 8212 چیز عجیب و غریب در مورد فیلم The Independent Spirit Awards این است که آنها به نوعی سرگرم کننده هستند بر خلاف سایر جوایز نشان می دهد که می تواند خسته کننده و خسته کننده اجباری و یا عجیب و غریب در آن وجود دارد نوعی شیطان ممکن است مراقبت از frisson در هوا این به خاطر بخشی