اسکار 2015: پیش بینی های فرشباف

اسکار 2015 2015 فرش قرمز 8217 پیش بینی ها Cara Buckley فوریه 19 2015 6 22 بعد از ظهر 2015 فوریه 2015 6 22 بعد از ظهر فتوشاپ مجسمه اسکار در فرش قرمز 87 جایزه آکادمی اعتبار مونیکا المیدا نیویورک تایمز برگزاری رأی گیری خود را در اسکار برگزار می شود در اینجا سکه Bagger 8217 سکه و مطمئنا چیزها و احتمالا برندگان بهترین PicturePick - Birdmanâ Contender - Boyhoodâ این یکی از افراد ناخنک می تواند هر دو راه را در یک فصل که بدون هیچ دونده جلو راه اندازی کرد و از بعضی از مناطق برای تهیه های ظاهرا خفیف Richard Linklaterâs â Boyhoodâ fou