افکار آخر فصل اول

آخرین ملاحظات در فصل اول Cara BuckleyFebruary 24 2015 2 01 00Fomuary 24 2015 2 01 pmPhotoThe تمرکز شد در ماه به ارمغان آورد به 87 جایزه آکادمی اعتبار مونیکا Almeida نیویورک تایمز خبرنگار هالیوود فقط یک لیست از فیلم ها که می تواند اسکار اثبات شایسته یا بدبختی در سال آینده، اما Bagger می تواند خود را به خواندن آن را پس از سه ماه به طور فزاینده حدس زدن حدس و گمان بیش از چه کسی ممکن است بهترین تصویربرداری مدیر و بازیگر اختلافات در مورد تاکتیک های مبارزات انتخاباتی و داستان گفته شده است از تحریک کامل از تیک و proclivities 6 00