جشن گرفتن عکس های بلند و حوادث

جشن گرفتن عکسهای بلند و واتکسترها کارا باکلی 2015 فوریه 2015 2015 9 00 00 فوریه 2015 2015 2015 9 بعد از ظهر عکس فوکوس 5 39 بعد از ظهر WEST HOLLYWOOD Calif 8212 روری کندی به طور کامل انتظار داشت که با اسکار بهترین مستند را در روز یکشنبه به خانه برساند اما در عین حال او در روزهای جمعه ناهار خورشیدی در حیاط هتل معروف و مشهور "Chateau Marmont" - "فیلمساز مستند" - به چند تن از شرکت کنندگان گفت: "اینا" او را به میزانی که روی میز سفیدپوشان سفید پوشانده شده بود و با دستههای کوچک دقت دستبند پر شده بود،