چگونه آن را به شب "Birdman" تبدیل کرد

چگونه می توان آن را 8216 Birdman 8217 s 8217 شب شب Cara Buckley فوریه 23 2015 11 15 فوریه 23 2015 11 15 amPhotoAlejandro G I? ? rritu پشت صحنه در تئاتر دالبی اعتباری مونیکا Almeida نیویورک TimesWell تو آنجا با جوایز اسکار گاهی اوقات شما فقط هرگز می دانید و یا اگر شما می دانید که اگر شما می دانید که در کجا نگاه Thevictory lapfor 8220 Birdman 8221 در اسکار در روز یکشنبه scooping بهترین تصویر و کارگردان احتمالا دور از "Boyhood" به مردم به خوبی شناخته شده در راه آکادمی است این سازمان اغلب ناشنوا حتی مقاوم در برابر