کلاهبرداری از مدل موهای و نامزدهای آرایش

ترفندهای مدل موی و آرایش نامزدها راشل لی هریس 18 فوریه 2015 7 16 مه 18 فوریه 2015 7 16 pmPhotoTilda Swinton در Grand Budapest هتل اعتبار Fox Lightlight تصاویر گاهی اوقات، یک مصنوعی مصنوعی مصنوعی یا یک سبیل شیک فقط مخاطبان نیاز به خرید در یک داستان دارند همانطور که در سال 8217 نشان داده شده است اسم نامزدها برای آرایش و مدل مو 8220 Grand هتل بوداپست 8221 8220 Foxcatcher 8221 و 8220 نگهبانان کهکشان 8221 یک کیفیت به نظر می رسد که صنعتگران در این گروه انتخاب تمایل به تلاش هر چیزی 8212 از چ