گروه نزدیک: "Citizenfour" مسابقه برای بهترین مستند را هدایت می کند

گروه Close Up 8216 Citizenfour 8217 مسابقه برای بهترین مستند را انجام می دهد لری روهتر فوریه 20 2015 1 45 pmFriuary 20 2015 1 45 pmPhotoIf هر فیلم غیر از لورا Poitrasâ â Citizenfour â € œ نگاه آشفته به سوء استفاده الکترونیکی فراگیر توسط دولت ایالات متحده برنده اسکار برای بهترین مستند مستند آن را ناراحت بزرگ تشکیل می شود با سند اصلی ادوارد اسنودن به عنوان موضوع اصلی "Citizenfourâ" آیا فقط تاریخ اخیر را بازنویسی می کند، در حقیقت یک دوربین در اتاق قرار می دهد، چرا که آقای اسنودن یک مکاشفه انفجاری را بعد از دیگری به خانم Poitra